?>

Formalności związane z budową domu-jak sobie z nimi poradzić?

Formalności związane z budową domu i sama budowa domu to nie bułka z masłem. Jeszcze zanim zaczną się wszystkie te żmudne prace, musimy przygotować się na całą masę formalności. Warto odpowiednio przygotować się do tego procesu, poznając przepisy prawne, a następnie gromadząc całą potrzebną dokumentację. Pamiętajmy, że wszelkie niedociągnięcia w tym zakresie będą opóźniały właściwą budowę – dlatego właśnie formalności związane z budową domu są tak ważne i trzeba przyłożyć się do tego zadania.

Oczywiście, spełnianie marzenia o własnym domu należy rozpocząć od zakupu działki. Pamiętajmy, że nie na każdym gruncie możemy wybudować lokum, jakiego chcemy i potrzebujemy. Warto zapoznać się z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Gminy. Plan ten określa, jaka może być powierzchnia naszej zabudowy, czy w danym miejscu można stawiać zabudowę jednorodzinną, jakie mogą być gabaryty obiektu oraz linie zabudowy, a także ewentualny zakaz zabudowy (np. z uwagi na środowisko). Zanim zdecydujemy się na zakup określonej działki, warto sprawdzić, czy w otoczeniu planowane są jakieś inne inwestycje. To bardzo ważne, ponieważ często wybieramy lokalizację działki ze względu na jej określone cechy (np. znaczne oddalenie od miasta i związane z nim ciszę oraz spokojem), a te mogą ulegnąć zmianie.

Pierwszą rzeczą, jaką musimy mieć przed rozpoczęciem budowy wymarzonego lokum, jest projekt architektoniczno-budowlany. Jeśli już posiadamy działkę, musimy zdecydować się na konkretny projekt naszego przyszłego domu. Może to być projekt katalogowy lub projekt przygotowany specjalnie dla nas, z uwzględnieniem wszystkich naszych wytycznych. Jeżeli zdecydujemy się na tę drugą opcję, musimy zwrócić uwagę na to, by wykonujący projekt posiadał uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności. Warto wspomnieć, że w przypadku indywidualnego projektu możemy zdecydować się na dowolne, nawet niestandardowe rozwiązania, takie jak np. inteligentny budynek. Niezależnie od tego, czy wybierzemy gotowy rysunek, czy zlecimy wykonanie indywidualnego, musimy sprawdzić, czy projekt spełnia kryteria określone w MPZM (miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego) lub WZ (warunkach zabudowy). Aby projekt był kompletny, musi uwzględniać takie rzeczy jak mapa z oznaczeniami granic posesji, sposób odprowadzenia ścieków, usytuowania oraz obrys planowanych obiektów budowlanych, układ komunikacyjny oraz plan zieleni, a także projekt uzbrojenia terenu.

Czasami następuje konieczność uzyskania dodatkowych dokumentów, pozwoleń czy opinii. Dzieje się tak wtedy, gdy nasza budowa wpływa w jakiś sposób na gospodarkę wodną na danym obszarze, gdy chcemy wyciąć drzewa znajdujące się na naszej działce lub nasza działka znajduje się na terenie wpisanym do rejestru zabytków.

Kolejnym dokumentem, który musimy zdobyć, jest plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy. To właśnie wyżej wymienione dokumenty stanowią formalności związane z budową domu i są to najistotniejsze papiery, w które mamy obowiązek zaopatrzyć się w takiej sytuacji. Osoba, która sprzedawała nam działkę, powinna dysponować warunkami zabudowy dotyczącymi sprzedawanych terenów. Okazuje się, że uzyskanie takiego dokumentu bywa niełatwe i dość czasochłonne – cały proces może zająć nawet pół roku. Jeśli posiadana przez nas działka ma przeznaczenie budowlane, należy wypełnić wniosek o wypis z planu zagospodarowania przestrzennego, a następnie złożyć go w Wydziale Architektury miejscowego Urzędu Gminy. Zazwyczaj stosowny wypis wydawany jest natychmiast lub maksymalnie w ciągu kilku kolejnych dni roboczych. Natomiast jeżeli posiadana przez nas działka leży w miejscu, które nie posiada planu zagospodarowania przestrzennego, musimy zwrócić się do Wydziału Architektury z prośbą o wydanie decyzji o warunkach zabudowy terenu. We wniosku muszą zostać uwzględnione takie kwestie jak: rodzaj inwestycji, charakterystyka zabudowy, przewidywany dojazd do nieruchomości/działki, potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę, przewidywalna liczba miejsc parkingowych oraz sposób zagospodarowania terenu wolnego od zabudowy. Oznacza to, że w momencie składania wniosku musimy już dysponować projektem przyszłego domu. Do wniosku należy dołączyć także mapę sytuacyjno-wysokościową oraz wyrys i wypis z ewidencji gruntów. Co ważne, decyzja o warunkach zabudowy teoretycznie jest ważna bezterminowo, jednak jeśli uchwalony zostanie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego pozostający w konflikcie z tą decyzją, stosowny organ może stwierdzić jej wygaśnięcie. Dodatkowo, jeżeli posiadamy działkę, która stanowi ziemię orną, musimy zatroszczyć się o wyłączenie terenu z produkcji rolnej.

Następnie należy postarać się o pozwolenie na budowę. W tym celu trzeba sporządzić stosowny wniosek, do którego musimy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W niektórych miejscach w Polsce formalności związane z budową domu wiążą się z tym że trzeba do wniosku dołączyć jeszcze inne dokumenty – przed złożeniem papierów warto więc zainteresować się prawem miejscowym. Wniosek należy złożyć do Wydziału Architektury Starostwa Powiatowego. Należy pamiętać, że podmiot ten ma aż 65 dni na wydanie decyzji.

 

Wróć do bloga